Zakopane noclegi forum poczta zakopane poland Zakopane Poland ulubione Zakopane dodaj do ulubionych

Zakopane i wszystko co wiedzieć warto jadąc do Zakopanego!

Zakopane: niedziela 20 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Fabiany, Fabiana, Sebastiana,
Dziś:
 
temp.: -5 -13 °C | ciśnienie: 1023 hPa
warunki biometeorologiczne obojętne
wiatr: 4 km/h południowo-zachodni
Jutro:
 
temp.: -5 -15 °C | ciśnienie: 1023 hPa
warunki biometeorologiczne korzystne
wiatr: 4 km/h północno-wschodni
Apteka dyżurna: Zakopane, ul. Kamieniec 5, tel: 18 206 80 56
szczegółowa prognoza pogody »
px
 
Urz±d Miasta Zakopane
 

Urz±d Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane
skr. poczt. nr 111

tel.: (+48)(18) 20 20 400
fax.: (+48)(18) 20 20 455

e-mail: office@um.zakopane.pl
http://www.um.zakopane.pl

godziny przyjęć:

poniedziałek 10:00-16:00
wtorek 09:00-14:00
środa 09:00-12:00
czwartek 09:00-14:00
pi±tek 09:00-14:00

Wydziały i samodzielne stanowiska Urzędu:

Wydział Inżynierii i Ochrony ¦rodowiska
Naczelnik Wydziału - Andrzej FryĽlewicz
Do zakresu działania Wydziału Inżynierii i Ochrony ¦rodowiska należ± sprawy: gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód, wydawania zezwoleń na ususuwanie drzew, ochrony zwierz±t, utrzymania zieleni, gazyfikacji, uzgadniania dokumentacji, wykreślania zadłużeń hipotecznych, gospodarki odpadami

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału - Halina Dyka
Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami należ± sprawy: komunalizacji mienia gminnego, przekształcania prawa wieczystego użytkowania we własność prywatn±, naliczania opłat za wieczyste użytkowanie, wejścia w teren gruntów komunalnych, dzierżawy działek komunalnych, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, numeracja nieruchomości, zaświadczenia o ustroju rolnym, zwroty nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg

Wydział Urbanistyki i Architektury
Naczelnik Wydziału - Przemysław Stefanik
Do zakresu działania Wydziału Urbanistyki i Architektury należ± sprawy: wydawania decyzji o warunkach zabudowy, planu zagospodarowania przestrzennego, Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej.

Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik Wydziału - Helena Mamcarz
Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należ± sprawy: opłaty miejscowej od domów wczasowych, pensjonatów, zaświadczeń o stanie maj±tkowym, podatku rolnego, podatku od nieruchomości jednostek gosp. uspołecznionej, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, dochodów i wydatków budżetu miasta, wymiaru podatku rolnego, zwroty podatku akcyzowego.

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji
Naczelnik Wydziału - Zofia Martyniak
Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji należ± sprawy: zameldowania, wymeldowania, sprawy wojskowości i obrony cywilnej, ewidencji ludności, dowody osobiste, wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału - Maria Ringer
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należ± sprawy: obsługi Zarz±du Miasta, funkcjonowania Urzędu.

Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
Kierownik Wydziału - Joanna Staszak
Do zakresu działania Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego należ± sprawy: prowadzenia rejestru instytucji kultury i miejsc pamięci narodowej, opracowywania kalendarzy imprez kulturalnych, prowadzenia spraw zwi±zanych z wydawaniem zezwoleń na działalność kulturaln±, inne sprawy wynikaj±ce z zakresu działania wydziału

Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu
Naczelnik Wydziału - Zofia Kiełpińska
Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu należ± sprawy: szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, stypendia szkolne, organizacji imprez sportowo - turystycznych, ewidencji bazy turystycznej oraz sprawy obsługi stadionu przy ul. Orkana

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
P.O. naczelnika wdziału - Michał Halaczyk
Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej należ± prawy: opracowywania programów budownictwa mieszkaniowego socjalnego i w ramach TBS, współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkańców, zarz±du mieniem w zakresie komunalnej gospodarki mieszkaniowej, sprawy mieszkaniowe

Wydział Drogownictwa i Transportu
Kierownik Wydziału - Dariusz Wysłouch
Do zakresu działania Wydziału Drogownictwa i Transportu należ± sprawy: uzgadniania dokumentacji, inwestycje drogowe, wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, oświetlenia ulicznego, wydawania zezwoleń na handel w pasie drogowym, prowadzenie ewidencji dróg, określania warunków technicznych

Urz±d Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu - Franciszek Szlachta
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należ± sprawy: sporządzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawanie odpisów

Biuro Rady Miasta
Kierownik Wydziału - Dominika Bryniarska
Do zakresu działania Wydziału Biura Rady należ± sprawy: obsługi Rady Miasta, Komisji Rady i Radnych, prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie go zainteresowanym.

Biuro ds. Zamówień Publicznych
Kierownik Biura - Urszula Grzyb
Biuro zajmuje się przygotowywaniem i sprawdzaniem procedur z zakresu zamówień publicznych / przetargów

Biuro ds. Kontaktów z Mediami
Rzecznik Urzędu Miasta - Ewa Matuszewska
Biuro zajmuje się wszelkimi kontaktami z mediami


 

 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony