Zakopane noclegi forum poczta zakopane poland Zakopane Poland ulubione Zakopane dodaj do ulubionych

Zakopane i wszystko co wiedzieć warto jadąc do Zakopanego!

Zakopane: niedziela 20 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Fabiany, Fabiana, Sebastiana,
Dziś:
 
temp.: -5 -13 °C | ciśnienie: 1023 hPa
warunki biometeorologiczne obojętne
wiatr: 4 km/h południowo-zachodni
Jutro:
 
temp.: -5 -15 °C | ciśnienie: 1023 hPa
warunki biometeorologiczne korzystne
wiatr: 4 km/h północno-wschodni
Apteka dyżurna: Zakopane, ul. Kamieniec 5, tel: 18 206 80 56
szczegółowa prognoza pogody »
px

Powiat Tatrzański
Historia
Powiat tatrzański położony jest u podnóża Tatr. Zajmuje obszar zwany Skalnym Podhalem, będ±cy subregionem Podhala. Odkryte przez mieszkańców innych regionów kraju dopiero w pierwszej połowie XIX wieku, w ci±gu zaledwie kilku jego dziesięcioleci Skalne Podhale stało się jednym z głównych ośrodków polskiego życia duchowego. Było Mekk± najwybitniejszych artystów i przyczółkiem Polski niepodległej.
Najstarsz± miejscowości± u podnóża polskich Tatr jest Zakopane, które przywilej lokacyjny otrzymało w 1578 r. Pocz±tki osadnictwa na terenie Skalnego Podhala sięgaj± jednak aż XIV stulecia. Jako pierwsi wkroczyli w Tatry pasterze i myśliwi, przynosz±c z sob± zwyczaje i obrzędy pasterskie pochodz±ce z Bałkanów; w XV w. rozpoczęła się penetracja Tatr przez górników (ostatnia kopalnia stanęła w Tatrach w 1876 r.). Jednak przez całe wieki podstaw± egzystencji górali była przede wszystkim ziemia, a podstawowym Ľródłem utrzymania pasterstwo.
Piękno tatrzańskiej przyrody oraz oryginalność kultury duchowej i materialnej górali przyci±gały na Podtatrze coraz liczniejsze rzesze Polaków. Dało to impuls do rozwoju osad, które od końca XVI w. powstawały u stóp Tatr. Rozwój tego osadnictwa doprowadził do powstania aglomeracji, która od Bukowiny Tatrzańskiej, poprzez Zakopane aż do Kościeliska, opasuje dziś polskie Tatry. W 1998 r. Zakopane, po raz pierwszy w historii, stało się siedzib± władz powiatu tatrzańskiego.
Tradycja
Na Skalnym Podhalu kultura ludowa jest starannie pielęgnowana. Górale tatrzańscy maj± się czym pochwalić! Ich tradycyjne budownictwo Stanisław Witkiewicz uznał za polski styl narodowy i przekształcił w "styl zakopiański", wzbogacony secesyjnym zdobnictwem. Wyj±tkowo oryginalna jest muzyka Podhala, w której pobrzmiewaj± elementy bałkańskie i wschodnie. Inspirowała ona tak wielkich kompozytorów, jak m.in. Karola Szymanowskiego i Mieczysława Karłowicza. Ze skarbnicy opowieści i legend góralskich czerpali: Stanisław Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Henryk Sienkiewicz i wielu innych polskich pisarzy. Do dziś w gwarze podhalańskiej występuj± archaizmy, które nigdzie indziej już nie ocalały. śpiew i taniec wyrażaj± przymioty właściwe góralom: żywiołowość, gwałtowność, a zarazem wielk± uczuciowość. Górale przywi±zani s± do swego tradycyjnego stroju (na strój męski składaj± się białe sukienne spodnie ozdobione parzenicami, biała lniana koszula, skórzane kierpce, a także serdak; okryciem głowy jest okr±gły filcowy kapelusz opasany "kostkami", a okryciem wierzchnim - sukienna cucha). Podtrzymywanych jest wiele zwyczajów i obrzędów, znanych niekiedy jeszcze ze Ľródeł XIX-wiecznych.
Kultura
Powiat tatrzański zajmuje szczególne miejsce na kulturalnej mapie Polski. W Zakopanem powstało pierwsze w kraju muzeum regionalne - Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego. Zgromadzono w nim zbiory geologiczne, etnograficzne i przyrodnicze z terenu Zakopanego i Podtatrza. Pokazywana jest tam m. in. chata góralska z XIX w., stroje góralskie, instrumenty muzyczne, narzędzia, obrazy malowane na szkle i wspaniała kolekcja pasów zbójnickich flory i fauny tatrzańskiej prezentowane s± w Muzeum Przyrodniczym Tatrzańskiego Parku Narodowego. Eksponaty etnograficzne i sprzęty zaprojektowane przez Stanisława Witkiewicza zobaczyć można w willi "Koliba" (Muzeum Stylu Zakopiańskiego). Na Harendzie czynne jest Muzeum Jana Kasprowicza z licznymi po poecie pami±tkami. W willi "Opolanka" mieści się muzeum Kornela Makuszyńskiego, autora popularnych ksi±żek dla dzieci i honorowego obywatela Zakopanego. W Muzeum Karola Szymanowskiego, w "Atmie" na Kozińcu, odbywaj± się liczne koncerty muzyki klasycznej z udziałem najwybitniejszych muzyków z kraju i zagranicy. W Zakopanem jest też Izba Pamięci Bronisława Czecha (reprezentował Polskę na 3 olimpiadach), sławnego narciarza i taternika, który zgin±ł w Auschwitz. Komplety widzów gromadz± spektakle Teatru im. Witkacego w Zakopanem. Słynie on z odważnych, nowatorskich realizacji dzieł takich dramaturgów, jak: Gombrowicz, Ionesco, Dostojewski, Szekspir i oczywiście Witkacy. W Zakopanem mieści się też kilkanaście galerii. Do najbardziej znanych należ±: Galeria Sztuki im. W. i J. Kulczyckiech oraz Galeria Władysława Hasiora.
Imprezy
Corocznie w Zakopanem - w ostanim tygodniu sierpnia - odbywa się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, największa i najstarsza impreza folklorystyczna w Polsce. Do tej pory uczestniczyło w niej ponad 350 zespołów zagranicznych z 60 krajów. W programie festiwalu s± też liczne imprezy towarzysz±ce, m.in. konkurs na dorożkarza roku, wesele góralskie, wystawy, ogniska, a także barwne korowody zespołów. Kolejn± prestiżow± imprez± folklorystyczn± jest "Tatrzańska Jesień" organizowana przez Zwi±zek Podhalan. O tym, jak muzykalni s± górale, najlepiej świadczy liczba imprez muzycznych odbywaj±cych się w Zakopanem. W marcu odbywaj± się "Marcowe Wieczory Kameralne", w maju - "Muzyka Karpat", w lipcu - "Dni Muzyki Karola Szymanowskiego", w paĽdzierniku - "Jesienne Spotkania Muzyczne", w listopadzie - "Muzykanckie Zaduski". Oferta kulturalna powiatu obejmuje także "Sabałowe Bajania" i "Karnawał Góralski" organizowane w Bukowinie Tatrzańskiej oraz "Poronińskie Lato". W Kościelisku, wczesn± wiosn±, odbywa się impreza "Przednówek w Polanach" , a gmina Biały Dunajec zachwyca "Parad± Gazdowsk±", ekscytuje turystów "Podhalańskimi Zawodami w Powożeniu". Tam też odbywaj± się przegl±dy jaślikarzy i kolędników, recytatorów, gawędziarzy, a także konkurs Miss Podhala o uroczo brzmi±cej nazwie: "Najśwarniyso Górolecka".
Sport i turystyka
Jedn± z najpiękniejszych kart w historii polskiego sportu zapisał zakopiańczyk, skoczek narciarski, Wojciech Fortuna - złoty medalista zimowej olimpiady w Sapporo w 1972 r. St±d też wywodził się pierwszy polski medalista zimowych igrzysk olimpijskich - Franciszek G±sienica Groń (III miejsce w dwuboju klasycznym na olimpiadzie w Cortina d´Ampezzo w 1956 r). Złoty medal na 15 km i br±z na 30 km wywalczył w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Lahti w 1978 r. Józef Łuszczek. Zakopane dumne jest także z Andrzeja Bachledy, jednego z najlepszych slalomistów na świecie. Z Poronina wywodziły się reprezentantki Polski w biegach, olimpijki - siostry Majerczykówny. Zakopane jest kolebk± polskiego narciarstwa. Sport ten ma tu ponadstuletni± tradycję. W Zakopanem odbywaj± się zawody najwyższej światowej rangi: mistrzostwa świata, uniwersjady, biathlonowe mistrzostwa świata, a także puchary świata i Europy. Pocz±wszy od 1946 r. odbywa się tu Memoriał im. Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny, impreza rangi FIS. W 2002 r. Zakopane będzie gospodarzem Uniwersjady Zimowej. W gestii powiatu tatrzańskiego znajduje się obecnie ponad 30 stowarzyszeń sportowych oraz około 20 uczniowskich klubów sportowych. Teren powiatu tatrzańskiego jest wymarzonym miejscem do uprawiania turystyki górskiej i największym w kraju ośrodkiem sportów zimowych. Sezon turystyczny trwa tu w zasadzie przez cały rok. Uprawiaj±cy turystykę wysokogórsk± maj± do dyspozycji około 300 km oznakowanych szlaków o rozmaitym stopniu trudności. Istniej± też szlaki typowo spacerowe, odpowiednie nawet dla ludzi starszych oraz dzieci. Tylko kilka minut potrzeba, by dotrzeć na szczyt Gubałówki wagonikami kolei linowo-terenowej. Na wierzchołek legendarnego Kasprowego Wierchu kursuje kolej linowa. Z myśl± o rowerzystach wytyczono 17 ścieżek rowerowych na terenie Podhala oraz 5 w rejonie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Opracowano również pierwsz± w Polsce mapę tras turystyczno-sportowych do jazdy na rowerach górskich. Paralotniarstwo uprawia się m.in. w rejonie Gubałówki i Czarnej Góry. Specyficzn± odmian± sportu jest surivival, czyli szkoła przetrwania, Karierę robi też kajakarstwo górskie na Białce. Dla amatorów hippiki powstaj± szkółki jeĽdzieckie. Tylko w Zakopanem działa 50 wyci±gów orczykowych i krzesełkowych, zaś w Bukowinie Tatrzańskiej - 34. Entuzjaści sportów "nizinnych" korzystać mog± w Zakopanem z 4 krytych basenów, a także - latem - z basenu na zboczu Antałówki, zasilanego Ľródłami cieplicowymi (36,8 st.C). W stolicy powiatu czynnych jest 6 kortów tenisowych.
Gospodarka
Turystyka wyparła tradycyjne w tym rejonie rolnictwo i pasterstwo. W każdej gminie znacz±ca liczba mieszkańców utrzymuje się z wynajmowania pokoi. Obecnie tylko co czwarty mieszkaniec powiatu tatrzańskiego trudni się prac± na roli. Spadła też liczebność owiec - w latach 90. zmniejszyła się czterokrotnie. Ważn± gałęzi± podtatrzańskiej gospodarki jest budownictwo. Duże znaczenie ma przemysł drzewny. Kwitnie rzemiosło ludowe, a zwłaszcza kowalstwo artystyczne i rękodzieło. Ľródłem zamożności mieszkańców Podtatrza s± także wyjazdy zarobkowe do USA, od dziesięcioleci tradycyjnego kierunku emigracji górali podhalańskich. Cech± charakterystyczn± powiatu jest wielka aktywność gospodarcza jego mieszkańców. Zarejestrowanych jest tutaj ponad 7000 podmiotów gospodarczych. S± to zwykle nieduże firmy zatrudniaj±ce do 5 osób. Na uwagę zasługuje fakt, iż liczba firm prywatnych jest w podtatrzańskim powiecie dwukrotnie większa niż średnio w Polsce. Powiat posiada rozbudowany samorz±d gospodarczy. Tworz± go: istniej±ca od 1992 r. Tatrzańska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych oraz Zakopiańska Rada Gospodarcza. Otoczenie biznesu reprezentuj±: Bank Przemysłowo-Handlowy, Pekao SA, PKO BP, Bank śl±ski. Fortis Bank Polska SA, Lukas Bank oraz Podhalański Bank Spółdzielczy. W gminach Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska i Kościelisko swoje oddziały ma Bank Spółdzielczy.


 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony