szkola glowna
aktualno�ci szko�y
og�oszenia o przetargach
og�oszenia szko�y
og�oszenia dla uczni�w
historia szko�y
patron szko�y
o szkole
galeria szkolna
statut szko�y
rada rodzic�w
osi�gni�cia uczni�w
dane kontaktowe

Informacje dla rodzic�w sze�ciolatk�w

 

Serdecznie witamy na stronie Szko�y Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem

Szko�a Podstawowa nr 5 zosta�a utworzona w roku szkolnym 1955/56 i w�wczas by�a fili� Szko�y Podstawowej nr 2.

historia naszej szko�y

"Nie wolno zostawi� �wiata takim jakim jest"


Janusz Korczak

wi�cej o naszym patronie

Strona Samorz�du Uczniowskiego: su5zakopane.fm.interia.plSzko�a Podstawowa Nr 5
ul. Chramc�wki 27, 34-500 Zakopane
tel./fax 18 206 86 37
hosting: Zakopane online