Zakopane trasy rowerowe na Podhalu - Zakopane atrakcje turystyczne.


Gubawka

   Gubawka informacje
   cennik
   rozkad jazdy
   zjedzalnia grawitacyjna
   Adventure park linowy
   Adventure cennik - kontakt

Butorowy Wierch

   Butorowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Kasprowy Wierch

   Kasprowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Rozrywka

   Restauracje
   Karczmy regionalne
   Kawiarnie
   Puby
   Pizzerie

Inne strony

  Zakopane
  noclegi
  imprezy
  Tatry
  forum zakopiaskie

Inne atrakcje

  trasy rowerowe

Redakcja

Zakopane Online
© ...iNFO 2003-2013

Wszelkie prawa zastrzeone.
kontakt z Portalem

 

Zakopane trasy rowerowe na Podhalu.

W Zakopanem maj� pocz�tek liczne trasy rowerowe. Ka�dy mo�e wybra� co� dla siebie dostosowuj�c d�ugo�� trasy do naszych mo�liwo�ci. Musimy pami�ta� o odpowiednim ubiorze i o naszej kondycji. Je�eli wybierzemy tras� dopuszczon� przez Tatrza�ski Park Narodowy musimy pami�ta� o zapoznaniu si� z przepisami obowi�zuj�cymi na jego terenie.

Trasy rowerowe na Podhalu:
1. D�ugo�� trasy wynosi 11 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Ku�nice - Kalat�wki - Ku�nice - Zakopane.
2. D�ugo�� trasy wynosi 19 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Guba��wka - Furmanowa - Rafacz�wki - Suche - Poronin - Jesion�wka - Zoni�wka - Cyrhla Toporowa - Zakopane.
3. D�ugo�� trasy wynosi 23,5 km :
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem, na ul. Ko�cieliskiej - N�dz�wka - Kiry - Rysul�wka - Pr�d�wka - Butor�w - S�odyczki - Nowe Bystre - Z�b - Furmanowa - Zakopane.
4. D�ugo�� trasy wynosi 28 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Ko�cielisko - Szelig�wka - Rysul�wka - Roztoki - P�az�wka - Wit�w - Zagrody - Dzianisz - S�odyczki - Blach�wka - Ko�cielisko - Wojdy��wka - Zakopane.
5. D�ugo�� trasy wynosi 30 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem, Rondo Ku�nickie - Toporowa Cyrhla - Brzeziny - Hala G�sienicowa - Brzeziny - Cyrhla Toporowa - Zakopane.
6. D�ugo�� trasy wynosi 30,5 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Ci�g��wka - Furmanowa - Z�b - Czerwienne - Bachled�wka - Ratu��w - So�tysowo - Grapa - Mulice - Szeligowski Wierch - Gruszk�w Wierch - S�odyczki - Cho�kowskie - Zakopane.
7. D�ugo�� trasy wynosi 32 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem pod doln� stacj� Guba��wki - Guba��wka - Butor�w - Miet��wka - Ciep��wka - Roztoki - Siwa Polana - Polana Chocho�owska - Kiry - Zakopane.
8. D�ugo�� trasy wynosi 32 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Kotelnica - Guba��wka - Nowe Bystre - So�tysowo- Ciche G�rne - S�odyczki - Cho�kowskie - Zakopane.
9. D�ugo�� trasy wynosi 32 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Poronin - Stasik�wka - Ma�e Ciche - Zazadnia - Cyrhla - Zakopane.
10. D�ugo�� trasy wynosi 36 km: Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - G�adkie - Cho�kowskie - S�odyczki - Gruszk�w Wierch - Chocho��w - Wit�w - Miet��wka - Kierpc�wka - Szelig�wka - Zakopane.
11. D�ugo�� trasy wynosi 36 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Furmanowa - Z�b - Tatary - Bia�y Dunajec - Gliczar�w G�rny - Ko�ne Hamry - Brzeziny - Cyrhla Toporowa - Zakopane.
12. D�ugo�� trasy wynosi 45 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem Cyrhla Toporowa - Wierch Poroniec - �ysa Polana - Palenica Bia�cza�ska - Wierch Poroniec - Bukowina Tatrza�ska Klin - Gliczar�w G�rny - Galicowa Grapa - Poronin - Zakopane.
13. D�ugo�� trasy wynosi 54 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Poronin - Bukowina Tatrza�ska Klin - Olcza�ski Wierch - Szewcy - G�ra Kotelnica - Gro� - Le�nica - Gliczar�w G�rny - Ko�ne Hamry - Poronin - Zakopane.
14. D�ugo�� trasy wynosi 64 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Poronin - Bukowina Tatrza�ska Klin - Czarna G�ra Zag�ra - Trybsz - Prze�om Bia�ki - Gronk�w - B�r - Szaflary - Ba�ska Dolna - Ba�ska G�rna - Sierockie - Z�b - Furmanowa - Zakopane.
15. D�ugo�� trasy wynosi 71 km:
Trasa rozpoczyna si� w Zakopanem - Cyrhla Toporowa - Wierch Poroniec - G�od�wka - Bukowina Tatrza�ska - Brzegi - Jurg�w - Trybsz - Gro� - Le�nica - Ko�ne Hamry - Poronin - Zakopane.

Przepisy obowi�zuj�ce rowerzyst�w na terenie TPN:
W Tatrza�skim Parku Narodowym mo�na porusza� si� rowerem tylko na szlakach dopuszczonych do ruchu rowerowego, gdzie pierwsze�stwo maj� zawsze piesi. Na drogach z ograniczonym ruchem drogowym obowi�zuj� przepisy ruchu drogowego. Szlaki, gdzie dopuszczony jest ruch rowerowy s� specjalnie oznaczone. Sezon turystyki rowerowej rozpoczyna si� 1 maja, a ko�czy 30 listopada. Ruch rowerowy dopuszczony jest w godzinach od 8:00 - 18:00. Poruszaj�cych si� rowerem po Tatrza�skim Parku Narodowym obowi�zuj� przepisy porz�dkowe i op�aty okre�lone w cenniku. Na trasach rowerowych mo�na si� porusza� z maksymaln� pr�dko�ci� do 20 km/h.
Trasy rowerowe otwarte s� od �witu do zmierzchu.

Trasy rowerowe w TPN:
1. Z Siwej Polany do schroniska na Polanie Chocho�owskiej
2. Od Ronda Ku�nickiego przez Ku�nice do schroniska na Kalat�wkach
3. Z Brzezin Dolin� Suchej Wody do schroniska na Hali G�sienicowej
4. Drog� pod Reglami na odcinku Siwa Polana - Bystre

Serdecznie zapraszamy !

cofnij | na g�r� strony
 

 

 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony