Zakopane Kasprowy Wierch cennik bilet�w kolei linowej - Kasprowy Wierch atrakcje turystyczne Zakopanego.

Zakopane Hotel Helan

Gubawka

   Gubawka informacje
   cennik
   rozkad jazdy
   zjedzalnia grawitacyjna
   Adventure park linowy
   Adventure cennik - kontakt

Butorowy Wierch

   Butorowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Kasprowy Wierch

   Kasprowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Rozrywka

   Restauracje
   Karczmy regionalne
   Kawiarnie
   Puby
   Pizzerie

Inne strony

  Zakopane
  noclegi
  imprezy
  Tatry
  forum zakopiaskie

Inne atrakcje

  trasy rowerowe

Redakcja

Zakopane Online
© ...iNFO 2003-2013

Wszelkie prawa zastrzeone.
kontakt z Portalem

 

Zakopane Kasprowy Wierch cennik - kasa Ku�nice.

Bilet Ceny
normalny g�ra-d�� 63,00 z�
ulgowy g�ra-d�� /5- 2 lat*. oraz 65+/ 53,00 z�
normalny w jedn� stron� 48,00 z�
ulgowy w jedn� stron� /5- 2 lat*. oraz 65+/ 43,00 z�

Uwagi do cennika:

Przejazd darmowy przys�uguje:
- Dzieciom do 4 lat ( dzieci do rocznika 2011).

Ulgi przys�uguj�:
- Dzieciom do 10 lat.
- Dzieciom i m�odzie�y szkolnej na podstawie wa�nej legitymacji szkolnej.
- Studentom do 26 roku �ycia (studenci, uczniowie urodzeni po 01.01.1989 r.) na podstawie wa�nej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26.
- Osobom po 65 roku �ycia (urodzeni przed 31.12.1950)za okazaniem dokumentu potwierdzaj�cego wiek
- Opiekunom grup szkolnych (1 opiekun na 10 podopiecznych)

Przewodnikom prowadz�cym grupy przys�uguje bilet dla przewodnika w cenie 35z�.

Rabat dla cz�onk�w PTTK

Dla cz�onk�w PTTK udzielany jest rabat wysoko�ci 10% na przejazdy g�ra, g�ra-d�� lub d��. Podstaw� do otrzymania rabatu jest "Legitymacja - Karta Rabatowa PTTK", kt�rej wa�no�� potwierdzona jest znaczkiem.

Informacje u�yteczne:

Kasa w Ku�nicach prowadzi sprzeda� tylko na dzie� bie��cy, bezpo�rednio przed odjazdem kolei. Przy czym wszystkie osoby, dla kt�rych nabywane s� bilety, musz� znajdowa� si� bezpo�rednio przed kas�. Po zakupie bilet�w nast�puje odprawa pasa�erska i przej�cie na peron do odjazdu.

Istnieje mo�liwo�� p�atno�ci kart� p�atnicz�.
- Na ka�dym bilecie widnieje informacja o wa�no�ci biletu.
- Bilety na zjazd kolej� linow� z Kasprowego Wierchu mo�na naby� tylko w kasie stacji g�rnej w miar� wolnych miejsc.
- Pierwsze�stwo w zje�dzie maj� osoby posiadaj�ce bilet powrotny (tzn. do g�ry i w d��).
- Przewidywany czas pobytu na Kasprowym Wierchu przy zakupie bilet�w powrotnych wynosi ok. 1 godz. 40 min. (tzn. je�li, wjazd godz. 8:00, to zjazd godz. 10:00; przejazd kolej� ok. 20 min.).
- Na teren Tatrza�skiego Parku Narodowego nie mo�na wwozi� ps�w oraz innych zwierz�t.
- W cen� biletu wliczony jest bilet wst�pu do Tatrza�skiego Parku Narodowego, wa�ny w dniu zakupu biletu na KL Kasprowy Wierch.
* Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje maj� charakter wy��cznie informacyjny i nie stanowi� oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Serdecznie zapraszamy !

cofnij | na g�r� strony
 

 

 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony