Zakopane Park Linowy - Adventure Park Przygody na Guba��wce.

Zakopane Hotel Helan

Gubawka

   Gubawka informacje
   cennik
   rozkad jazdy
   zjedzalnia grawitacyjna
   Adventure park linowy
   Adventure cennik - kontakt

Butorowy Wierch

   Butorowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Kasprowy Wierch

   Kasprowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Rozrywka

   Restauracje
   Karczmy regionalne
   Kawiarnie
   Puby
   Pizzerie

Inne strony

  Zakopane
  noclegi
  imprezy
  Tatry
  forum zakopiaskie

Inne atrakcje

  trasy rowerowe

Redakcja

Zakopane Online
© ...iNFO 2003-2013

Wszelkie prawa zastrzeone.
kontakt z Portalem

 

Zakopane Guba��wka park linowy - Adventure Park Przygody.

Zakopane Adventure Park Przygody


ADVENTURE - Park Przygody Guba��wka to miejsce zabawy i rozrywki na otwartym powietrzu. Park mie�ci si� na samym szczycie Guba��wki przy g�rnej stacji kolejki krzese�kowej - Szymoszkowa. Bawi� si� tu mog� zar�wno osoby doros�e oraz dzieci i m�odzie�. Nad bezpiecze�stwem uczestnik�w czuwaj� do�wiadczeni instruktorzy. Ca�a kadra obs�uguj�ca nasz Park Przygody m�wi w j�zyku angielskim. Park Linowy Guba��wka Zakopanem.

ADVENTURE Park Przygody Zakopane to miejsce przygotowane z my�l� o dobrej zabawie i rozrywce dla turyst�w odpoczywaj�cych w Zakopanem, tak�e dla dzieci i m�odzie�y, kt�re w ramach wycieczek szkolnych mog� odwiedzaj� Podhale. Ca�y system Parku Przygody Guba��wka zaprojektowany i stworzony zosta� w taki spos�b, aby ka�da osoba bez wzgl�du na stopie� sprawno�ci fizycznej mog�a cieszy� si� ciekaw� przygod� na Guba��wce. Nasze wszystkie atrakcje to ca�y dzie� dobrej zabawy, znajduje si� u nas - park linowy, najd�u�sza w Polsce tyrolka, �cianka wspinaczkowa oraz wiele innych atrakcji dla dzieci, m�odzie�y oraz imprez integracyjnych.

Na naszych klient�w czekaj� dwie trasy w parku linowym - TRASA JUNIOR oraz TRASA DU��, zjazd 300 metrow� tyrolk� zako�czony l�dowaniem w bezpieczny spos�b. Wielu niezapomnianych wra�e� dostarcza r�wnie� SKOK z 14 metrowej WIE�Y oraz zjazd po stoku narciarskim w du�ej 3 metrowej kuli - ZORBING, inaczej zwana ZORBA. Mo�na tak�e skorzysta� z wysokiej an 14 metr�w �CIANKI wspinaczkowej lub sp�dzi� mi�o czas w strefie relaksu na naszych LE�AKACH do opalania.


   
   

Adventure Park Przygody zaprasza codziennie od 10:00!

cofnij | na g�r� strony
 

 

 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony