Zakopane Guba��wka 1123 m.n.p.m., atrakcje turystyczne Zakopanego Guba��wka - serdecznie zapraszamy.

Zakopane Hotel Helan

Gubawka

   Gubawka informacje
   cennik
   rozkad jazdy
   zjedzalnia grawitacyjna
   Adventure park linowy
   Adventure cennik - kontakt

Butorowy Wierch

   Butorowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Kasprowy Wierch

   Kasprowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Rozrywka

   Restauracje
   Karczmy regionalne
   Kawiarnie
   Puby
   Pizzerie

Inne strony

  Zakopane
  noclegi
  imprezy
  Tatry
  forum zakopiaskie

Inne atrakcje

  trasy rowerowe

Redakcja

Zakopane Online
© ...iNFO 2003-2013

Wszelkie prawa zastrzeone.
kontakt z Portalem

 

Zakopane Guba��wka 1123 m.n.p.m.


Guba��wka jest jednym z najcz��ciej odwiedzanych i najpopularniejszych miejsc w Zakopanem. Chyba nie ma turysty, kt�ry nie by� na szczycie Guba��wki. Budowa kolejki rozpocz��a si� w lipcu 1938 r., a zako�czy�a w grudniu 1938 r. Po ca�kowitej modernizacji w 2001 r., kolejka na Guba��wk� sta�a si� jedn� z najnowocze�niejszych kolei linowo-terenowych w Polsce. Stacja dolna znajduje si� na wysoko�ci 823 m n.p.m., a stacja g�rna - 1122 m n.p.m. Kolejka przewozi ok. 2000 os�b na godzin�, jednorazowo zabiera ze sob� 120 pasa�er�w, a �redni czas przejazdu wynosi ok. 3,5 minuty. Na g�rnej polanie Guba��wki na turyst�w czeka wiele atrakcji, mo�na tu podziwia� przepi�kn� panoram� Tatr i Zakopanego, ale to nie wszystko. Ka�dy turysta znajdzie tutaj co� dla siebie. Na szczycie Guba��wki znajduj� si� restauracje, ogr�dki gastronomiczne i liczne bufety. To wspania�e miejsce dla mi�o�nik�w letnich w�dr�wek i wycieczek rowerowych. Latem mo�na skorzysta� ze zje�d�alni grawitacyjno - w�zkowej, kt�rej d�ugo�� wynosi 750 m. R��nica wysoko�ci mo�e imponowa� - to 45m. Dla najm�odszych turyst�w przygotowano plac zabaw, piaskownic� i letni� �lizgawk�. Zim� dzia�a wyci�g orczykowy G�rna Polana o d�ugo�ci 300 m. Ka�dy mo�e skorzysta� ze ski-serwisu, wypo�yczalni sprz�tu narciarskiego, jak r�wnie� ze szko�y narciarskiej. G�rna polana jest sztucznie �nie�ona i o�wietlona, dlatego mi�o�nicy bia�ego szale�stwa mog� tu sp�dza� czas do p��nych godzin wieczornych.

Serdecznie zapraszamy !

cofnij | na g�r� strony
 

 

 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony