Zakopane Butowowy Wierch cennik kolej krzese�kowa, atrakcje turystyczne - kolej krzese�kowa na Butorowy Wierch.

Zakopane Hotel Helan

Gubawka

   Gubawka informacje
   cennik
   rozkad jazdy
   zjedzalnia grawitacyjna
   Adventure park linowy
   Adventure cennik - kontakt

Butorowy Wierch

   Butorowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Kasprowy Wierch

   Kasprowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Rozrywka

   Restauracje
   Karczmy regionalne
   Kawiarnie
   Puby
   Pizzerie

Inne strony

  Zakopane
  noclegi
  imprezy
  Tatry
  forum zakopiaskie

Inne atrakcje

  trasy rowerowe

Redakcja

Zakopane Online
© ...iNFO 2003-2013

Wszelkie prawa zastrzeone.
kontakt z Portalem

 

Zakopane Butorowy Wierch kolej krzese�kowa cennik.


Bilet Cena
Bilet normalny g�ra-d�� 13,00 z�
Bilet ulgowy g�ra-d�� /5 - 26 lat*, oraz 65+/ 11,00 z�
Bilet normalny w jedn� stron� 8,00 z�
Bilet ulgowy w jedn� stron� 6,00 z�
Bilet normalny ��czony - wjazd KL-T Guba��wka, zjazd KL Butorowy Wierch 16,00 z�
Bilet normalny ulgowy - wjazd KL-T Guba��wka, zjazd KL Butorowy Wierch, /5 - 26 lat*, oraz 65+/ 14,00 z�

Istnieje mo�liwo�� zap�aty kart� p�atnicz� w kasie.

Uwagi do cennika:


Przejazd darmowy przys�uguje:
- Dzieciom do 4 lat(dzieci urodzone po 01.01.2011).

Ulgi przys�uguj�:
- Dzieciom do 10 lat.
- Dzieciom i m�odzie�y szkolnej na podstawie wa�nej legitymacji szkolnej.
- Studentom do 26 roku �ycia (studenci, uczniowie urodzeni po 01.01.1989 r.) na podstawie wa�nej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26.
- Osobom po 65 roku �ycia (urodzeni przed 31.12.1950) za okazaniem dokumentu potwierdzaj�cego wiek

Cena biletu dla opiekun�w grup szkolnych (1 na 10 podopiecznych) - 2 z�

Rabat dla cz�onk�w PTTK

Dla cz�onk�w PTTK udzielany jest rabat wysoko�ci 10% na przejazdy g�ra, g�ra-d�� lub d��. Podstaw� do otrzymania rabatu jest "Legitymacja - Karta Rabatowa PTTK", kt�rej wa�no�� potwierdzona jest znaczkiem.

* Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje maj� charakter wy��cznie informacyjny i nie stanowi� oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Zakupu bilet�w mo�na dokona� w kasach przy kolei na Guba��wk�, jak r�wnie� w biletomatch znajduj�cych si� na terenie Zakopanego. Zapraszamy do skorzystania.

Kolej Linowa Butorowy Wierch - tel: +48 18 206 39 41, mail: butorowy.wierch@pkl.pl

Serdecznie zapraszamy !

cofnij | na g�r� strony
 

 

 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony