Zakopane atrakcje turystyczne Miasta Zakopane, serdecznie zapraszamy atrakcje turystyczne w Zakopanem.

Zakopane Hotel Helan

Gubawka

   Gubawka informacje
   cennik
   rozkad jazdy
   zjedzalnia grawitacyjna
   Adventure park linowy
   Adventure cennik - kontakt

Butorowy Wierch

   Butorowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Kasprowy Wierch

   Kasprowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Rozrywka

   Restauracje
   Karczmy regionalne
   Kawiarnie
   Puby
   Pizzerie

Inne strony

  Zakopane
  noclegi
  imprezy
  Tatry
  forum zakopiaskie

Inne atrakcje

  trasy rowerowe

Redakcja

Zakopane Online
© ...iNFO 2003-2013

Wszelkie prawa zastrzeone.
kontakt z Portalem

 

Zakopane atrakcje turystyczne !


Zakopane to miasto, w kt�rym czeka na turyst�w wiele atrakcji. Zar�wno zim� jak i latem, ka�dy znajdzie co� dla siebie. Zim� mi�o�nicy bia�ego szale�stwa maj� do dyspozycji �wietnie przygotowane stoki i wyci�gi narciarskie. Latem mo�na w�drowa� i zdobywa� szczyty i doliny. Rozpoczyna si� tu wiele szlak�w turystycznych pieszych i rowerowych. Osoby, kt�re nie lubi� w�dr�wek g�rskimi szlakami a chc� znale�� si� na jednym ze szczyt�w tatrza�skich mog� wjecha� na jeden z nich - przez ca�y sezon czynne s� kolejki na Guba��wk�, Kasprowy Wierch , Butorowy Wierch. Spaceruj�c po Zakopanem odwiedzi� mo�na liczne muzea i galerie. Na zakopia�skich Krup�wkach znajduje si� wiele zabytkowych budowli. Wieczorem mo�na i�� na sztuk� do teatru Witkacego, lub na film do kina. Je�eli podczas spaceru zechcemy co� zje�� zawsze mo�na wst�pi� do licznych restauracji, pizzerii, czy te� karczm regionalnych, gdzie graj� g�ralsk� muzyk� i spr�bowa� g�ralskich specja��w. Mo�na tu r�wnie� pop�ywa� na basenie geotermalnym na Anta��wce. Pod skoczni� i na g�rnej polanie Guba��wki mo�na poje�dzi� konno. W Zakopanem organizowanych jest du�o imprez regionalnych, kulturalnych, sportowych jak r�wnie� koncerty gwiazd. Miedzy innymi: Maj�wka Tatrza�ska, Dni Zakopanego, Mi�dzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G�rskich, Tatrza�skie Wici, Jesie� Tatrza�ska, �ywiec - Na �niegu, Puchar �wiata w Skokach Narciarskich i wiele wiele innych wydarze�. Ka�dy kto chocia� raz odwiedzi Zakopane przekonuje si�, �e jest to magiczne miasteczko, do kt�rego chce si� wraca�!

Serdecznie zapraszamy !

cofnij | na g�r� strony
 

 

 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony